Oldtimer lang niet zo vervuilend als PBL beweert.

Oldtimer lang niet zo vervuilend als PBL beweert.

In augustus 2012 publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving het rapport “Milieueffecten van Oldtimers”. In dit rapport werd berekend dat de Nederlandse oldtimers 1,5 miljard kilometers per jaar rijden en voor veel NOx en PM10 uitstoot zorgen. Een uitgebreide milieuzone, waarbij de oldtimer in elke bebouwde kom geweerd zou worden, zou de oplossing zijn.

FEHAC heeft samen met onafhankelijke deskundigen het PBL-rapport geanalyseerd en komt tot heel andere cijfers en conclusies:

  • De oldtimers rijden hooguit 1 miljard kilometers per jaar.
  • De NOx en PM10 uitstoot van oldtimers valt in het niet ten opzichte van het gehele wegverkeer (dus inclusief vrachtwagens, autobussen etc.). Het PBL bekijkt alleen de personenwagens.
  • Het effect op de luchtkwaliteit is zeer gering. Er zijn slechts weinig knelpunten en het weren van oldtimers op deze knelpunten lost deze knelpunten niet op.

Het PBL heeft ten onrechte in zijn rapport het gebruik van een beperkte groep oldtimers, die dagelijks gebruikt worden, als norm gesteld voor alle oldtimers. Hierdoor gaat men uit van veel meer kilometers en bijbehorende vervuiling. Ook komt deze groep veel binnen de bebouwde kom. Het merendeel van de oldtimers wordt echter slechts recreatief gebruikt. Zij rijden veel minder kilometers. En dan meestal buiten de bebouwde kom (en hier bevinden zich niet de knelpunten van het NSL).

FEHAC betreurt de kwaliteit van het PBL-rapport. Mede door dit rapport is de MRB-vrijstelling ter discussie komen te staan.

Hierdoor bestaat er in de oldtimerwereld grote onzekerheid over de toekomst. Deze onzekerheid heeft al tot grote schade geleid bij de bedrijven die de liefhebbers helpen bij het in stand houden van het mobiel erfgoed. FEHAC verwacht met de gepubliceerde analyse van het PBL-rapport een positieve bijdrage te leveren aan de discussie rond de milieueffecten van oldtimers, en maakt zich met onze alliantiepartners BOVAG, RAI, FOCWA, KNAC en ANWB sterk om de MRB vrijstelling  voor recreatief gebruik van oldtimers te handhaven.

FEHAC is geen voorstander van het gebruik van oldtimers als dagelijks vervoermiddel.

De volledige reactie van FEHAC kunt u vinden op www.fehac.nl.

Aanvullende gegevens